Test Match: Giappone, i 33 samurai per l’Italia

Jamie Joseph ha annunciato i convocati per i test contro gli azzurri e la Georgia.

33 nomi per la doppia sfida contro l’Italia. Jamie Joseph, ct del Giappone, ha annunciato i convocati in vista dei test match di giugno, quando i nipponici sfideranno l’Italia il 9 e 16 giugno, mentre il 23 se la vedranno contro la Georgia. Un gruppo esperto, senza grandi novità, con il solo 31enne Masakatsu Nishikawa come possibile esordiente.

GIAPPONE – convocati

Avanti: Shintaro Ishihara, Keita Inagaki, Atsushi Sakate, Yusuke Niwai, Shota Horie, Takuma Asahara, Koo Ji Won, Genki Sudo; Samuela Anise, Wimpie van der Walt, Uwe Helu, Shinya Makabe; Yoshitaka Tokunaga, Masakatsu Nishikawa, Amanaki Lelei Mafi, Michael Leitch, Shunsuke Nunomaki, Kazuki Himeno
Trequarti: Fumiaki Tanaka, Keisuke Uchida, Yutaka Nagare; Yu Tamura, Rikiya Matsuda; Kenki Fukuoka, Akihito Yamada, Lomano Lava Lemeki, Sione Teaupa; Harumichi Tatekawa, Ryoto Nakamura, Timothy Lafaele, William Tupou; Kotaro Matsushima, Ryuji Noguchi

Un commento su “Test Match: Giappone, i 33 samurai per l’Italia

Rispondi